Bağdat Caddesi, Kadıköy/İSTANBUL

GenelMindfulness Nedir?

Belce İnanç

Mindfulness Nedir?

            Mindfulness, bir diğer adı ile ‘ bilinçli farkındalık ’, Prof. Dr. Jon Kabat Zinn tarafından geliştirilmiş bir anlayıştır. Mindfulness; şimdiki anda gerçekleşenlere bilinçli olarak dikkat etmeyi, gösterdiğimiz dikkatin niteliğini fark etmeyi ve fark ettiğimiz her şeyi yargılamadan kabul etmeyi içerir. Ancak, mindfulness sadece şimdiki anı yaşamak ne ona odaklanmak değildir; iki ayrı boyutu vardır. Bunlar; mevcut an içinde olanları fark etmek ve fark ettiklerimizi karşılama biçimimizdir. Diğer bir deyişle mindfulness, algılamak ve algıladığımız şeyi sevgi ve şefkat ile kabul etmektir.

            Mindfulness Budist felsefenin anlayışıyla örtüşse de aslında hiçbir dini veya felsefi akımla bağlantılı değildir. Mindfulness anlayışının en güçlü yanı bilimsel açıdan destekleniyor olması ve hem klinik alanda hem de günlük yaşamda kolaylıkla kullanılabiliyor olmasıdır. Oxford, Exeter, Standford ve New Castle gibi önemli üniversitelerde de Mindfulness uygulama ve araştırma merkezleri bulunmakta ve bilimsel anlamda önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar genellikle Mindfulness temelli yaklaşımlar üstünden yapılır. Bu yaklaşımlar ise şu şekilde sıralanabilir; MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma), MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi), MBCL (Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam). Bu üç farklı yaklaşım en yaygın olarak kullanılan tekniklerdir.

            Kanser hastaları, kronik ağrısı olanlar, bağımlılık problemi olanlar, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, otistik çocuklar, tükenmişlik sendromu yaşayanlar, önceden depresyon geçirmiş kişiler, anksiyete problemi olanlar ve daha birçok problem üzerinde klinik etkisi kanıtlanmıştır. Mindfulness; hastanelerde, kliniklerde, okullarda, ergenlikte, ebevenynlerde ve ilişkiler gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra günlük yaşamda da oldukça kullanıştı bir yöntemdir. Herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan, kendi kendimize yardım edebilmek için bir yön göstericidir ve okumalar/uygulamalar aracılığı ile bu pratik rahatlıkla uygulanabilir.

            Çoğu zaman ne yapmamız gerektiğini biliriz, ancak uygulamakta zorlanırız. Mindfulness bizlere kavramsal olarak ne yapmamız gerektiğini öğretmenin yanı sıra; öğrendiklerimizi hayata geçirmek için de gerekli olan becerileri kazandırır. Bundan dolayı Mindfulness kavramsal değil, deneyimsel bir anlayıştır.

Bir sorunuz mu var?